pluto ensimmäisessä talossa

Pluto talossa

Pluto talossa {Tällä sivulla:} Tutkimme Pluton merkitystä syntymäkartan 12 talossa. Seuraava on tulkinta Plutosta syntymäkartan eri taloissa. Talon mukaan Pluton sijainti osoittaa, missä ihmiset etsivät totuuksia ja syvempää merkitystä. Tämä elämäalue voi liittyä muutoksiin, mullistusihin, valtataisteluihin ja hallintaan liittyviin kysymyksiin. Intensiivisyy